Succesvol veranderen met het 3 Stappen Veranderplan

De aanpak van At First Management vindt zijn oorsprong in de praktijk. Hiervoor is een formule ontwikkeld die méér de nadruk legt op de strategie executie, dan op strategie design.

70% van de verandertrajecten lijken te mislukken. Het is onze stellige overtuiging dat het zorgvuldig doorgronden wat er gaande is en het weloverwogen kiezen van de veranderstrategie, de basis vormt om succesvol te veranderen en dit te borgen voor de toekomst.

Speciaal daarvoor heeft At First Management een 3-stappen veranderplan ontwikkeld.

Wij garanderen 100% helderheid én transparantie en zijn desgewenst 24/7 voor u beschikbaar.

At First Management

In ons unieke 3 Stappen Veranderplan zit meer dan 20 jaar ondernemerservaring verwerkt

Hierdoor is de aanpak geschikt voor Start-up, Scale-up en MKB+ bedrijven. Daarnaast is het uitermate geschikt als begeleidingsmodel bij veranderingen onder moeilijke omstandigheden. Hierbij kan gedacht worden aan overname, fusie of management buy-in/-out of reorganiseren van een bedrijf.

Concrete winst voor u;

 • Toevoeging van meer dan 20 jaar waardevolle kennis én ondernemerservaring
 • Beschikbaarheid onafhankelijk netwerk van deskundige specialisten
 • Nieuwe energie en verfrissende ideeën
 • Korte doorlooptijd 4-5 weken = sneller schakelen én blijvend resultaat
 • Uw bedrijf wordt gegarandeerd veerkrachtiger

Voortvarende praktijkgerichte aanpak

Hoe gaat At First Management te werk?

At First Management

Hoe ziet een kennismaking eruit? – U deelt vooral uw zorg met ons –

Dit kan online, maar vanzelfsprekend doen we dat liever persoonlijk bij u op kantoor of op een neutrale plek, maar kan bijvoorbeeld ook tijdens een mooie wandeling in Twente of omstreken.

Wij zullen vooral veel vragen en weinig vertellen.

Het doel is, uw zorg met ons te delen. Belangrijk is dat u zich tijdens dit gesprek vooral veilig moet voelen, uw zorgen met ons te delen.

Belangrijk is dat we ongestoord een tijd kunnen spreken met elkaar.

Wij werken uitsluitend op basis van vertrouwen en hechten veel waarde aan open- en eerlijkheid. Het is dan ook belangrijk dat deze openheid van meet af aan gegeven wordt. Dit mag u van ons verwachten, maar verwachten wij ook van u.

Het is medebepalend voor een succesvolle uitkomst.

Wij hebben geen oordeel, de situatie is zoals die is, wij willen oprecht helpen

Ondernemers-mindset

Het klikt tussen ons, hoe gaan we verder?

Als er over en weer een klik is, gaan we aan de slag met uw zorg, vraag of probleemstelling.

Om een goed beeld te krijgen waar uw bedrijf exact staat, zal een zogenaamd nul-punt moeten worden bepaald. Om dat nul-punt te kunnen bepalen en inzicht te krijgen waar het bedrijf staat is een unieke tool ontwikkeld met de naam Bedrijf Prestatie Index®.

Deze scan vullen we gezamenlijk in en richt zich op de actuele prestaties van uw bedrijf op dat moment. Zo wordt er gemeten hoe het bedrijf presteert als het gaat om betrokkenheid, financieel, marketing én innovatie-/verander-kracht.

De scan is specifiek ontworpen voor de praktijk maar is gebaseerd op de meest relevante wetenschappelijke inzichten om de validiteit van het resultaat te vergroten. Deze stap hebben wij mede door advies van Raymond Loohuis van de Universiteit Twente kunnen zetten.

Naast de Bedrijf Prestatie Index® maken we ook gebruik van de Core Values Index™ van Taylor Protocols. Afhankelijk van de situatie kunnen we deze inzetten voor teamoptimalisatie of persoonlijk op individueel niveau.

Met de resultaten van beide toepassingen krijgen we een feilloos inzicht waar het bedrijf staat en nóg belangrijker, waar de focus zou moeten liggen om meer wendbaarheid te creëren om uiteindelijk het bedrijf succesvoller te maken zonder overgeleverd te zijn aan de grillen van de markt.

We brengen hiermee exact in kaart wat dit betekent voor het bedrijf, de middelen, mensen en cultuur.

Met de uitkomst van de scan schrijven we een eerste “Adviesplan van Richting”. Dit is geen lijvig document, maar meer een vertaling of we het goed hebben begrepen wat u van ons vraagt en formuleren daarbij ook de gewenste uitkomst van de beoogde verandering. Natuurlijk nemen we in ons advies een denkrichting hoe wij die uitkomst gaan bereiken. Dit leggen we u ter beoordeling voor.

Is dat akkoord, dan krijgt u op basis daarvan van ons de definitieve offerte. Dit is een vaste prijs, om de omschreven klus te klaren, geen verrassingen achteraf, gegarandeerd.

De richting en prijs zijn akkoord. We gaan voor u aan de slag

Aan de hand van het bovengenoemde eerste Adviesplan van Richting, gaan we aan de slag met stap twee van het praktijkgerichte “3 Stappen Veranderplan”.

We besteden maximaal 25% van de tijd aan analyse en 75% aan de uitvoering.

Onze ervaring is, dat dit de meeste kans van slagen is op een succesvolle implementatie voor de verandering.

Het 3 Stappen Veranderplan:

Stap 1. Bedrijf Prestatie Index®-scan

De scan brengt feilloos de prestaties van uw bedrijf in beeld aan de hand van vier belangrijke bedrijfsaspecten. Het resultaat levert direct inzicht waar groeimogelijkheden liggen en waar prioriteiten gelegd moeten worden qua verandering.

De volgende vier bedrijfsaspecten worden gemeten;

 • Betrokkenheid
 • Financieel
 • Marketing
 • Innovatie-/veranderkracht

Stap 2. Modulair BWM verdieping

Stap 2 borduurt voort op het eerste Adviesplan van Richting. In stap 2 wordt de belangrijke fundering gelegd voor stap 3. Hier worden stakeholders, medewerkers betrokken, enthousiast gemaakt. Deze stap is zeer van belang om zaken zoals wij deze noemen, die “vast” zitten, “los” te maken. We vragen veel maar de bestaande bedrijfsprocessen lopen gewoon door.

 • Module Bedrijf Betrokkenheid
  • gesprekken met klanten, medewerkers, leveranciers
 • Module Waarde, financieel
  • inventarisatie concurrentie, branche, trends (wie, wat, waar, hoe, waarom, resultaat)
 • Module Marketing
  • inventarisatie concurrentie, SEA, SEO social media (wie, wat, waar, hoe, waarom, resultaat)
 • Formuleren: Plan van aanpak (a.d.h.v. GAP-analyse – strategie) presenteren logboek t.b.v. stap 3
  • Snel doorgronden
  • Verhelderend analyseren
  • Efficient structureren

Stap 3. Uitvoering en executie

Wij zitten “op de bok” en starten met het samenstellen van een “Verander-team” Dit team is samengesteld uit positief ingestelde medewerkers van verschillende niveau’s en vanuit verschillende gelederen van het bedrijf.

 • Team(s) samenstellen
  • afspraken maken en vastleggen
 • Communicatie
  • tijdlijn
 • Monitoren plan van aanpak
  • frequentie
 • Coaching team(s), of individueel
Cross Border inzetbaarheid

GAP-analyse vanuit Ist naar Soll

Een van de door ons toegepaste management modellen is de GAP-analyse.

Met der GAP-analyse brengen we het verschil tussen de huidige en gewenste situatie met bijbehorende prestaties in beeld. De huidige situatie noemen we ook wel de Ist-Situatie en de gewenste situatie de Soll-situatie. Het verschil tussen de huidige en gewenste prestatie is vaak te kwantificeren.

Op basis van de Soll- of gewenste situatie en de IST- of huidige situatie wordt een GAP-analyse gemaakt. Hierin wordt geanalyseerd en vastgesteld welke elementen aangepast moeten worden om de GAP te dichten en de gewenste situatie te bereiken. Op basis van de gewenste situatie en de elementen om de GAP tussen de huidige en gewenste situatie te dichten wordt de verander strategie en plan van aanpak geformuleerd om het eind doel te bereiken.

Wanneer al het voorgaande helder is geformuleerd kan de verander strategie gestart en uitgerold worden.

Belangrijk hierbij is de beheersing van het implementatietraject en de borging van de kwaliteit. Wij blijven betrokken, zeker bij de implementatie. Wij houden vinger aan de pols en meten de kritische succes factoren en vertalen deze naar kritische prestatie indicatoren. Dit is een managementinstrument om de prestaties van een organisatie constant te analyseren.

Het model helpt een organisatie te sturen om een beoogd resultaat te bereiken.

Last but not least, inspireren we betrokkenen zodanig om uiteindelijk het traject zelf te kunnen blijven dragen, waardoor wij uiteindelijk overbodig zullen zijn.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan telefonisch contact op en laten we een afspraak maken. Ik sta altijd open voor een persoonlijke kennismaking.

Contact opnemen