Strategische partners van At First Management

Een breed netwerk aan professionele maar bovenal betrouwbare strategische partners maken dat er slagvaardig ondersteuning geboden kan worden geboden bij uiteenlopende vraagstukken.

Dharminder Biharie heeft meer dan 8 jaar internationale ervaring opgedaan binnen een groot Amerikaanse Corporate organisatie. Daar was hij tot voor kort altijd Business Development Manager. De laatste jaren heeft hij zich gespecialiseerd in business model- en waarde propositie design plus. Met name het valideren daarvan is zijn specialisme geworden.

Hij helpt ondernemers met het maken van een vernieuwd businessmodel, in plaats van het maken van een traditioneel businessplan. Het grote voordeel is dat men middels deze methode in een heel vroeg stadium te weten komt of een product of service valide is voor de markt waarin men opereert of zou willen opereren.

Dit bespaart veel tijd, geld en frustratie binnen bedrijven.

Mocht u daarom elke dag bezig zijn om uw omzet te verhogen, kosten te verlagen en de marge te verhogen, en dit lukt niet? De kans is dan groot dat uw businessmodel verouderd is.

U kunt uw huidige businessmodel niet veranderen met ouderwetse methodes die vroeger wel hebben gewerkt. Tijden veranderen en zo ook de methodes.

Wil u meer weten?  Luister naar zijn Podcast? in Spotify, Apple iTunes & PodCastApp, Soundcloud en Google Android Podcast. Met Marianne Zwagerman, Menno Lanting, Ralf Kengtmans en veel meer!

www.bizzmodell.com

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden?

Neem dan telefonisch contact op en laten we een afspraak maken. Ik sta altijd open voor een persoonlijke kennismaking.

Contact opnemen