Nee, zeker niet. Wij rekenen altijd op basis van een opdracht met een fixed fee afspraak. Hierdoor weet u altijd waar u aan toe bent en krijgt u geen verrassingen achteraf. Helder en transparant.

Gemiddeld genomen nemen we hiervoor 2 – 3 uur. Afhankelijk hoe het gesprek verloopt, kan dit korter of zelfs langer zijn. Wij nemen de tijd voor u en uw bedrijf. Wij willen u en uw organisatie graag écht leren kennen, dat kan dieper gaan dan een standaard gesprek.

Jazeker, onze opdrachten zijn vaak verbonden met maatwerk. Elk bedrijf is uniek en daarmee ook de vraagstelling. Onze inzet wordt bepaald aan de hand van de vraagstelling dus daarmee variabel qua uren.

Aan de hand van de kennismakingsafspraak willen we graag uw vraagstelling helder hebben. Deze wordt door ons uitgeschreven in een plan van aanpak. Dit is geen lijvig boekwerk, maar hierin staat wel helder de uitvraag omschreven en hoe wij denken deze te kunnen invullen. Voordat we een prijs afgeven gaat dit plan van aanpak naar u ter beoordeling, om zeker te zijn, dat we elkaar goed hebben begrepen. Indien dit juist omschreven is, krijgt u van ons een onderbouwde prijsstelling. Deze is vast en niet gebaseerd op “uurtje-factuurtje”. Indien dat allemaal akkoord is, maken we een opdrachtbevestiging en kunnen we starten.

Jazeker, ons werk is gebaseerd op vertrouwen en op verzoek kunnen wij deze uiteraard geven. Onze opdrachtgevers vinden privacy belangrijk en derhalve zullen we deze nooit delen op een openbaar platform als onze website.

Als het moet, morgen al. Uiteraard doen we geen consessies aan kwaliteit, dus zullen we echt wel even moeten gaan zitten om het een en ander op te tuigen, maar we kunnen snel schakelen als u dat ook kunt. Hiermee bedoelen we dat we ook ’s avonds en in het weekend beschikbaar zijn, mocht dit noodzakelijk zijn.

Ja, absoluut. Wij hebben deze samen met onze strategische partner Bizzmodell ontwikkeld. Aan de totstandkoming van deze scan o.a. Raymond Loohuis van de Universiteit Twente zijn medewerking verleend. De scan is specifiek ontworpen voor de praktijk maar is gebaseerd op de meest relevante wetenschappelijke inzichten om de validiteit van het resultaat te vergroten.  

Deze is uniek, geen enkel ander bedrijf mag deze als zodanig gebruiken zonder nadrukkelijke toestemming van At First Management. De scan is derhalve ook geregistreerd.

Jazeker, het invullen van de Bedrijf Prestatie Index®-scan verplicht u tot niets. Uiteraard brengen we de kosten voor het gezamenlijk invullen en het bespreken van het resultaat wel in rekening.

Wij hebben geïnvesteerd in het opzetten van deze scan en in de validering van de uitslag. Daarnaast vullen we deze scan samen met u in, dit kost tijd maar u en ook wij zijn dan verzekerd, dat het resultaat dat de scan oplevert zo nauwkeurig mogelijk is. Deze kosten vervallen als u uiteindelijk ervoor kiest om aan de hand van de uitslag van de Bedrijf Prestatie Index®-scan verder met ons te gaan.

Op onze pagina “partners” vindt u de partners waarmee we frequent samenwerken. Dit doen we verdeeld in diverse opdrachten en in wisselende samenstellingen. Ook kan het zijn dat er op enig moment juridisch advies noodzakelijk is. Afhankelijk waarop de daarbij horende vraag betrekking heeft, zoeken we in ons brede netwerk, naar een geschikte partner. Uiteraard baseren we ons op ervaringen uit het verleden, maar ook door uzelf aangedragen partners, waarmee u goede ervaringen heeft, zijn welkom. Wij kiezen altijd voor kwaliteit en verliezen nooit de betaalbaarheid en de daarmee gepaard gaande kosten/baten uit het oog.

In sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn daadwerkelijk 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te zijn. Daarbij moet u vooral denken in situaties waar crisismanagement aan de orde is. Mocht u het belangrijk vinden dat wij wellicht ook voor u in het weekend of ’s avonds beschikbaar zijn, dan is dit wat ons betreft bespreekbaar. Wij kunnen ons voorstellen dat het rustiger is om ’s avonds of in het weekend af te spreken, zeker als u overdag met de dagdagelijkse dingen bezig bent.

Wij hanteren een betaaltermijn van 14 dagen. Wij factureren, op maandbasis vooruit. Dat betekent dat de eerste factuur die u van ons krijgt, betaald moet zijn voordat de opdracht start.

Onze werkzaamheden hebben altijd een vertrouwelijk karakter en zullen wij nooit met derden bespreken behalve dan met eventuele betrokken strategische partners. Dit geven wij echter vooraf aan en deze zullen we ook als zodanig benoemen in het plan van aanpak. Elk van de betrokken partners krijgen een SLA en NDA ter ondertekening voordat er überhaupt informatie wordt uitgewisseld.

Dat is vervelend. In sommige situaties kan dit voorkomen, daarvoor hebben we begrip. Echter, meldt dit onmiddellijk! Wij zijn eerlijk en echt betrokken bij uw bedrijf en willen u oprecht helpen. Wij verwachten dat onze opdrachtgevers daarin dus ook eerlijk zijn. Het is geen schande, en er is altijd een mouw aan te passen. We lopen nooit zomaar weg van een opdracht, omdat er niet betaald kan worden. We moeten erover gesproken worden. Daarvoor staan we open.

business mentor