Écht crisismanagement draait om beoordelingsvermogen, besluitvaardigheid én stressbestendigheid

Een crisis wordt pas écht een CRISIS als het geld op is..

De kenmerken van een crisis zijn een hoge mate van onzekerheid, stromen van complexe informatie, tijdsdruk en dreiging met als gevolgen stress en chaos.

Een crisis binnen een bedrijf kent verschillende vormen en stadia, maar het leidt bijna altijd tot een zekere verlamming. Liquiditeitskrapte ontstaat niet zomaar, maar leidt zeker tot een verstoring van bedrijfsprocessen. Een dergelijke verstoring heeft zeker effect op het functioneren van medewerkers, zij worden angstig en onzeker. Zij zullen dit zeker ventileren naar derden, denk aan leveranciers, klanten, familie en kennissen. Zie hier de negatieve spiraal is een feit en verdere neergang is ingezet.

Steek je hoofd niet in het zand weg

Crisismanagement
Crisismanagement

Door de bomen het spreekwoordelijke bos niet meer zien

Banken zijn in tijden van crisis steeds terughoudender met (her-)financiering. Gevolg: liquiditeitsproblemen en vervolgens de onvermijdelijke kostenreducties en ontslagrondes, of nóg erger, faillissement.

“Als je door de spreekwoordelijke bomen het bos niet meer zien is het zaak snel te schakelen door middel van het inschakelen van adequaat crisismanagement”

Hoe een crisis te herkennen?

We onderscheiden vier fasen waarin de problemen steeds erger worden voor het bedrijf.

 • Fase 1: Omzet en winst nemen af
 • Fase 2: Crisismanagement om op korte termijn de resultaten te verbeteren
 • Fase 3: Het bedrijf komt bij Bijzonder of Intensief Beheer van de bank
 • Fase 4: Discontinuïteit van het bedrijf

Elke fase kent zijn eigen aanpak en maatregelen om de neerwaartse spiraal te doorbreken.

Het belangrijkste is, uw ogen niet te sluiten, en doen alsof er niets aan de hand is. Management gebaseerd op basis van hoop, “We halen het volgend jaar wel weer in” = FOUT.

Hoe een crisis voorkomen?

“Het zal ons niet gebeuren”. Vroeg of laat gebeurt het toch. En dan? Wij geven een paar tips:

 • Tip 1: Blijf communiceren, wees open en eerlijk
 • Tip 2: Wacht niet af, schakel hulp in van buitenaf
 • Tip 3: Houd u aan de feiten, doe geen aannames
 • Tip 4: Beperk negatief gedrag

In tijden van crisismanagement draait alles beoordelingsvermogen, besluitvaardigheid, stressbestendigheid, analyseren, verbale communicatie, luisteren, zelfreflectie én zelfs charisma

Crisismanagement

Bijzonder beheer, wat nu?

Wat u ook doet, het lukt niet om de negatieve spiraal te doorbreken, wat dan?

Uw bank zal uiteindelijk uw account doorzetten naar een andere afdeling. Deze afdeling noemen ze Bijzonder of Intensief beheer. Vaak krijgt u dan te maken met een ander contactpersoon en niet meer rechtstreeks met de lokale bank. Dit klinkt zwaar, is het natuurlijk ook, maar het biedt daar in tegen ook meer mogelijkheden.

Een dergelijke situatie vraagt echter wel vaak om een financieel sterke manager met algemene management vaardigheden. Een en ander gaat vaak gepaard met veel spanning en veel emotie bij alle betrokkenen. In dat geval is het heel belangrijk om “afstand” te kunnen nemen. In veel gevallen is de ondernemer er dan bij gebaat een adequate en betrouwbare “sidekick” te hebben, die gestructureerd van doorpakken weet, zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen.

At First Management weet wat te doen in crisistijd. In tijden van crisis draait alles om vertrouwen én communicatie. Wij zijn betrokken en onafhankelijk, hanteren een open, eerlijke maar bovenal evenwichtige leiderschapsstijl, kennen geen verborgen agenda’s en oordelen niet.

Zo snel mogelijk rust in de chaos brengen

Om rust te krijgen is het zaak om snel te kunnen doorgronden, verhelderend te analyseren en efficiënt te structureren. Het vereist voornamelijk ervaring om helder en onverschrokken te blijven als de wereld dreigt om te vallen.

Cruciaal om de puzzel op te lossen, is mensen en stakeholders mee te krijgen. Crisismanagement via At First Management, krijgt mensen in beweging, we zeggen wat we doen, en doen wat we zeggen, dat geeft vertrouwen en perspectief op een goede afloop.

Crisismanagement

Onze aanpak: voortvarend handelen – focus op continuïteit

Er is geen tijd te verliezen..in vogelvlucht de te doorlopen stappen op een rijtje

 1. Het proces begint met een liquiditeitsprognose en probleemanalyse. Daaruit moet blijken hoe groot het acute probleem is, en of het bedrijf voldoende levensvatbaar is om geherstructureerd te worden.
 2. Aan de hand van de liquiditeitsprognose en de probleemanalyse, stellen we een plan van aanpak op voor de ultra korte termijn en middellange termijn, waarbij de focus op continuïteit ligt. Hierbij kun je denken aan welke debiteuren kunnen sneller betalen, welke crediteuren zouden uitgesteld kunnen worden. Ook kijken we naar de personele bezetting. Hierbij houden we het afspiegelingsbeginsel in acht.

3. Op basis van bovenstaande genereren we perspectief op continuïteit, wat zoveel betekent als een reëel business plan.  Dat betekent dat we inzichtelijk hebben      gemaakt dat de reorganisatiewaarde van het bedrijf hoger ligt dan de faillissement waarde.

4. Perspectief op continuïteit betekent antwoord krijgen op vragen hoe er bijvoorbeeld gezamenlijk toegewerkt kan worden naar voldoende draagvlak zonder onnodige onrust te veroorzaken bij crediteuren, klanten maar ook onder de medewerkers? Cruciaal daarbij is ook de beantwoording van vragen zoals;

  • Hoeveel weerstand valt te verwachten op bepaalde prognoses, waarderingen, uitgangspunten en aannames?
  • Welke belanghebbenden moeten om een mening worden gevraagd?
  • Moeten er andere externe deskundigen geraadpleegd worden?

5. Als we op basis van stap 3 gezamenlijk intern draagvlak hebben, zullen stakeholders zoals eventuele aandeelhouders en bank geïnformeerd worden over de plannen.

6. Op basis van akkoord op de Perspectief op continuïteit plan volgt implementatie van de te volgen strategie

Onze ervaring is dat crisismanagement in combinatie met bijzonder beheer vaak de meeste kans op succes heeft

Crisismanagement

24 Uur beschikbaar, 7 dagen per week

Wij maken ons ondergeschikt aan het het doel. Snelheid van handelen en focus houden op het einddoel is enorm belangrijk om vertrouwen bij alle betrokkenen te creëren. Indien wenselijk kunnen wij tijdelijk het roer overnemen op Interim basis. Wij pakken adequaat, de spreekwoordelijke “koe bij de horens” en kennen de klappen van de zweep.

Cruciaal bij crisismanagement is het “alle neuzen dezelfde kant op principe”. Kenmerkend voor onze aanpak is dat wij met alle betrokkenen in en gesprek gaan, vertrouwen kweken en commitment krijgen en ervan te overtuigen dat we samen een doel kunnen halen, daardoor worden vasthoudendheid en samenwerking gestimuleerd.

We zijn in staat snel en adequaat te handelen. We denken oplossingsgericht voor de korte en middellange termijn, echter verliezen daarbij de langere termijn niet uit het oog. Er dient immers ook leven te zijn na de crisis. Desgewenst voeren we samen met u de gesprekken met crediteuren, debiteuren en uw financiers, of gaan op zoek naar (her)-financieringsmogelijkheden. Wij staan u half in tijden van crisis.

Doordat we over een breed netwerk van gespecialiseerde strategische partners beschikken zijn we in staat om snel op te schalen mocht dit nodig zijn. Indien noodzakelijk zijn we 24 uur, 7 dagen per week bereikbaar.

Crisismanagement in uw bedrijf nodig?

Neem dan telefonisch contact op en laten we een afspraak maken. Er is geen tijd te verliezen.

Contact opnemen