Aanleiding: Moederconcern heeft bedrijf overgenomen en ondersteuning gevraagd om deze vestiging te integreren aan de reeds bestaande systemen/processen van het moederconcern

Doel: Na overname de ter plaatse bekende mensen, systemen en klanten in kaart brengen en als zodanig adviseren, begeleiden en integreren bestaande structuur moederbedrijf

Beknopte beschrijving case:

Roy in het Veld is gevraagd dit project verder te vorm te geven. Cruciaal hiervoor was de juiste mensen op de juiste plekken weten te behouden. Hiervoor is als eerste geïnventariseerd naar de mogelijkheden en capaciteiten van de aanwezige mensen. Ook is er gekeken naar de achterliggende klanten die door verschillende mensen bediend werden in de organisatie. Doel was om zsm de ontstane onzekerheid bij de personeelsleden en klanten weg te nemen. Door individuele intensieve gesprekken met personeelsleden en klanten is draagvlak gevonden om uiteindelijk in een zo kort mogelijke tijd over te schakelen op de nieuwe ERP-systemen van het moederbedrijf. Dit betekende mede dat de interne processen op de werkvloer van A tot Z volledig op de schop zouden moeten en overgeschakeld moest worden naar een nieuwe werkwijze met alle daarbij horende procedures.

In een tijdsbestek van bijna 6 maanden, waren alle klanten overgeschakeld op de nieuwe onlinesystemen van het moederbedrijf en waren de mensen in de organisatie volledig overgestapt op de nieuwe werkwijze. Hierdoor kunnen orders efficiënter verwerkt worden en met minder fouten verzendklaar gemaakt worden.

i.v.m. privacy worden geen namen genoemd inzake deze case. Op verzoek kunnen uiteraard wel referenties worden afgegeven van de achterliggende partijen.