At First Management

Bedrijfsoptimalisatie rust nooit – maak je bedrijf VUCA proof

Heeft je wel eens gehoord van de VUCA wereld? Het is een term die afkomstig is uit Amerika. We leven tegenwoordig in een VUCA wereld, dat zoveel betekent dat we op dit moment in een tijdperk leven waarin de wereld aan snelle verandering onderhevig is. Dit zorgt voor een grote mate van onzekerheid en complexiteit, maar ook onduidelijkheid hoe de toekomst eruit gaat zien.

Bij bedrijfsoptimalisatie heeft de VUCA wereld dus ook invloed op jouw bedrijf

BedrijfsoptimalisatieAt First ManagementBedrijfsoptimalisatie

VUCA staat voor Volatile, Uncertain, Complex en Ambiguous.

Volatile
Staat voor snel veranderend en verwijst naar de snelheid van verandering in een industrie, markt of de wereld in het algemeen. Het hangt samen met fluctuaties in de vraag, turbulentie en korte doorlooptijden waarmee we vandaag de dag te maken hebben. Hoe vluchtiger de wereld, hoe meer en sneller dingen veranderen.

Uncertain
Staat voor onzekerheid en verwijst naar de mate waarin we de toekomst nog met vertrouwen kunnen voorspellen. Onzekerheid is vaak gebaseerd op het onvermogen van mensen om te begrijpen wat er aan de hand is. Hoe onzekerder de wereld, hoe moeilijker het is om te voorspellen.

Complex
Staat voor complexiteit en verwijst naar het aantal factoren waarmee we rekening moeten houden. Hoe meer factoren, hoe groter het aantal variaties en hoe meer ze met elkaar verbonden zijn, hoe complexer een omgeving is waarin geopereerd wordt. Hoe meer complexiteit, hoe lastiger men kan analyseren en een weloverwogen conclusie kan nemen.

Ambiguous
Staat voor ambiguïteit en verwijst naar een gebrek aan duidelijkheid over hoe iets moet worden geïnterpreteerd. Een situatie is voor meerdere uitleg vatbaar, waardoor er geen duidelijke conclusies getrokken kunnen worden. Hoe meer ambigu de wereld, hoe moeilijker het is om te interpreteren.

Wat vereist de VUCA-wereld van bedrijven?

“Het gaat allemaal wel erg snel” is wat je steeds vaker hoort. De wereld veranderd niet alleen in een steeds sneller tempo, maar ook wordt het steeds onvoorspelbaarder. Door snelle veranderingen, onzekerheid en complexiteit dat bij de VUCA wereld hoort, is het daarom lastig om vooruit te plannen. Een toekomstvisie die je nu maakt voor over 5 of 10 jaar, is tegenwoordig over een jaar of 2 al achterhaald.

Als bedrijf moet je tegenwoordig om kunnen gaan met deze snel veranderende wereld

Omgaan met – snelle – veranderingen, hoe doe je dat?

De beste route naar bedrijfsoptimalisatie begin bij de medewerkers

Je hebt goud in handen

Plan niet té ver vooruit, maar ga ook niet stilstaan.

Wat we hiermee bedoelen is, dat je natuurlijk niet moet stoppen met het maken van plannen, maar dat er plannen gemaakt worden die gekoppeld zijn aan een visie én binnen kaders liggen, waarbinnen een bedrijf kan bewegen. Maak plannen daarom niet te rigide.

Zorg dat je plannen kunnen meeveren op de marktbewegingen

Iets wat in theorie op papier lijkt te werken, kan in de praktijk totaal anders uitpakken. Betrek daarom altijd jouw medewerkers, hoog en laag in de organisatie om deze plannen vorm te geven. Denk niet, dat medewerkers dat niet kunnen.

Mensen zoeken vaak een andere baan, omdat men het gevoel heeft, niet betrokken te zijn bij de beslissingen die in het bedrijf worden genomen.  Het ontbreken van betrokkenheid is dus een “sluipmoordenaar” als het gaat om het maken van plannen én de uitvoerbaarheid daarvan. M.a.w. betrek je medewerkers ALTIJD bij het maken van je plannen.

Maak daarnaast gebruik van “Vreemde ogen”. Die kunnen een ander perspectief bieden, een doorbraak creëren waar in eerste instantie niet aan gedacht was. At First Management wil hierin graag een rol spelen.

Bij bedrijfsoptimalisatie stimuleren wij het denken buiten de gebaande paden, zorgen voor creativiteit bij uw mensen zodat ze weer “outside the box” gaan denken. Dat levert de beste ideeën.

At First Management

Wij geloven in onafhankelijkheid én objectiviteit, stellen rake vragen en luisteren vooral naar de antwoorden tussen de regels, zonder direct te oordelen. Niet een zoveelste bureau die interim-diensten aanbiedt of adviezen geeft.

De ene keer op de werkvloer, hands-on, tussen de mensen, de andere keer in de directiekamer werken aan de ontwikkeling van úw bedrijf.

Een frisse onafhankelijke kijk op zaken, zal een verhelderend effect hebben op uw vraagstuk. In diverse wisselende samenstellingen hebben wij het verandervermogen van diverse (traditionele) bedrijven reeds succesvol vergroot.

Wij denken in oplossingen, niet in beperkingen

7 Redenen om te kiezen voor bedrijfsoptimalisatie van At First Management

De trigger voor bedrijfsoptimalisatie komt onderuit uw bedrijf

De oorzaak voor bedrijfsoptimalisatie komt van buiten, en wordt intern gevoeld. Daar wordt vaak wel herkent dat zaken efficiënter kunnen: “We hebben een tool nodig”. Met andere woorden: men “wil” een CRM, een ERP-systeem, een app, of een marketing automation tool enz..

Wees alert als u dergelijke signalen opvangt in uw organisatie. Stimuleer uw management,  zorg ervoor dat dergelijke signalen worden herkent en ontwikkel initiatieven om dat te ontwikkelen.

Vervolgens moeten dergelijke wensen wel opgepakt worden op C-level niveau. Wat is nu zinvol als we kijken op strategisch niveau? Het is ontzettend waardevol om te horen wat de organisatie nodig heeft.

Bedrijfsoptimalisatie start, wanneer de werkvloer herkent dat er een optimalisering dient plaats te vinden en het management erkent dat dit signaal omgezet dient te worden in actie. Onze aanpak is uniek en gericht op meer dan 20 jaar praktijkervaring.

7 redenen om te kiezen voor bedrijfsoptimalisatie van At First Management

  1. Korte doorlooptijd – snel doorgronden van situaties
  2. Krachtige en heldere analyses
  3. Niet opnieuw uitvinden van het wiel
  4. Maatwerk verbeteringen – geen standaard methodieken
  5. Focus op synergie – betrokkenheid bij alle stakeholders
  6. Zeggen wat we doen, doen wat we zeggen – direct toepasbare adviezen
  7. Openheid, transparant en hands-on

Onze missie: continuïteit vanuit kernwaarden

At First Management

Benieuwd hoe wij de bedrijfsoptimalisatie van uw bedrijf vorm kunnen geven?

Neem contact met ons op, wij helpen u graag.

Contact opnemen