Ondernemerschap & organisatieontwikkeling

Voor elke groeiambitie de juiste oplossing

Strategievorming, organisatie en marketingcommunicatie vormen een samenhangend geheel.

De strategie van de organisatie is de weg waarlangs de organisatie, met de beschikbare mensen en middelen, zijn doelen denkt te bereiken. De behoefte van de markt vormt daarbij een belangrijk uitgangspunt. De externe communicatie van organisaties wordt meestal direct van de strategie afgeleid.

Bedrijven en organisaties hebben een eigen, kenmerkende cultuur die mede is voortgekomen uit het doel waarmee de organisatie werd opgezet.

Toch nemen veel organisaties alleen de behoeften van de markt als uitgangspunt zonder naar de organisatie zelf te kijken. Hier ligt een cruciale oorzaak van stagnerende organisaties, door almaar toenemende complexiteit. Hierdoor lopen ze het risico, vast te lopen in de klantbelofte naar de markt, met alle gevolgen van dien.

Er is in meerdere opzichten WINST te behalen door te kijken naar de cultuur van de organisatie.

at first management

Roy in het Veld

De geïntegreerde, pragmatische aanpak van At First Management biedt soelaas. Simpel gezegd komt het erop neer dat de aanpak erop gericht is de organisatie MINDER COMPLEX en daardoor MEER WENDBAAR te maken met als logische gevolgtrekking MEER RESULTAAT onder aan de streep.

Dit doen we door het zorgvuldig managen van de sterke relatie die bestaat tussen de strategie van de organisatie, de organisatiecultuur en de externe communicatie.

Daarvan is de cultuur een ESSENTIEEL onderdeel.

At First Management brengt mens en organisatie doelgericht in beweging, pragmatisch, nuchter en slagvaardig

Waar wacht je nog op, lets talk

Mogelijkheden bespreken?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

Contact opnemen

Wat wij doen

At First Management is úw partner voor ondernemerschap én organisatieontwikkeling. Ambitieuze ondernemers, die vastbesloten zijn om doelen te bereiken of te overtreffen zijn onze doelgroep.

Wij staan zij aan zij met de ondernemer. Wij inspireren, stimuleren, dagen uit en zijn kritisch, daar waar nodig. Onze >20 jaar ervaring als MKB+ ondernemer, maakt dat wij de taal van de ondernemer spreken.

Wij zorgen voor energie én expertise en werken daardoor met grote betrokkenheid bij onze opdrachtgevers. We onderscheiden ons door onze passie voor ondernemerschap én organisatieontwikkeling door met name organisatiecultuur als managementinstrument in te zetten.

Onze aanpak

Continuïteit vanuit kernwaarden

Door het continu streven naar meer efficiëntie, een groter marktaandeel en hogere winsten, voegen bedrijven doorgaans ook meer regels, voorschriften en procedures toe op steeds gedetailleerder organisatieniveau.

Dit zal leiden tot complexere controle die nodig is de bedrijfsvoering te beheren en aan te sturen. Mensen nemen verantwoordelijkheden op zich, die eigenlijk niet van hen zijn. Ze verlaten de ordening zonder zich daarvan bewust te zijn. Dit gaat dan vaak ten koste van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, terwijl dat belangrijke onderdelen zouden moeten zijn van het beleid van het bedrijf om voor de lange termijn de toekomst van het bedrijf overlevingskansen te bieden en veilig te stellen. Kortom; de oorspronkelijke kernwaarden van het bedrijf zijn troebel geworden en niet iedereen in-/extern, draagt deze een warm hart meer toe.

Onze aanpak is erop gericht om de kernwaarden weer helder én gedragen te krijgen. Doel hiervan is dat we nieuwe mogelijkheden boven tafel krijgen, om de huidige situatie waarin het bedrijf zich bevindt om te buigen in lange termijndoelstelling. Resultaat is dat het bedrijf minder gevoelig wordt voor wisselende markt omstandigheden door meer wendbaarder en veerkrachtiger te worden. M.a.w. meer perspectief op continuïteit.

We doorgronden snel, analyseren verhelderend en structureren efficiënt, zonder daarbij de menselijke factor uit het oog te verliezen.

We inspireren mensen om zélf de noodzakelijke stappen te nemen om duurzame verandering optimaal en definitief te borgen.

Bekijk de video van Roy in het Veld. Hij nodigt u voor een vertrouwelijke, vrijblijvende afspraak.

At First Management staat voor:

Continuïteit vanuit kernwaarden

Ervaring

Euregionaal

Betrouwbaar

Eerlijk & oprecht

Toegankelijk

Flexibel

Ervaring

Euregionaal

Betrouwbaar

Eerlijk & oprecht

Toegankelijk

Flexibel

Onderzoek toont keihard aan;

Betrokken medewerkers leveren concrete resultaten;

✅ Minder ziekteverzuim, tot wel 37%

✅ Minder personeelsverloop, variërend tussen de 25-65%

✅ Minder kwaliteitsproblemen, tot wel 41%

✅ Minder veiligheidsincidenten, variërend tussen de 25-65%

✅ Meer omzet, tot wel 22% realiseerbaar

✅ Meer productiviteit, tot wel 21% is mogelijk

✅ Meer klanttevredenheid, tot wel 10% is haalbaar

Sommige bedrijven halen niet meer het beste uit de medewerkers naar boven, en laten resultaat liggen.

At First Management, zorgt voor focus met perspectief op continuïteit voor medewerkers en bedrijf

Impact van bevlogen medewerkers wordt onderschat

Wist je dat op dit moment wereldwijd slechts 15% van de medewerkers zich betrokken voelt bij zijn/haar werk?

In Nederland schommelen we op dit moment net op dat gemiddelde, maar geen enkel land schoort hoger dan 40%.

De grootste gemeenschappelijke deler waarom medewerkers onvoldoende betrokken zijn, is terug te voeren op stijl van leidinggeven en erkenning.

Het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup doet al jarenlang onderzoek of betrokken medewerkers productiever én gelukkiger zijn.

Zij doen wereldwijd onderzoek onder 1,4 miljoen medewerkers naar medewerkersbetrokkenheid en de relatie op productiviteit en gezondheid. Zij publiceren hierover jaarlijks in hun rapport “state of the Global Workplace”.

at first management
at first management

Eén belangrijke conclusie kun je uit het onderzoek van Gallup afleiden;

“Medewerkers betrokkenheid en productiviteit op het werk zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Organisaties in het bovenste betrokkenheidskwartiel zijn maar liefst 17% productiever en 21% winstgevender”

Kortom; meer rendement door stimuleren van medewerkers betrokkenheid, daarin geloven wij heilig.

Mensen daar inzetten waar ze energie van krijgen i.p.v. dat het hun energie kost, daar zit ‘m de crux.

Wat voor de één als leuk werk gezien wordt, kan voor een ander een hel zijn.

Door te kijken of medewerkers op de goede plek zitten, daar waar ze vanuit hun eigen individuele kernwaarden ook energie van krijgen, zal dit bijdragen aan meer bevlogenheid, meer creativiteit, en uiteindelijk meer resultaat voor het bedrijf. 

Wat anderen over ons zeggen;

martin wermer

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (✅ Google review)
“Roy heeft mij geholpen om meer omzet uit de Duitse markt te halen. Dit is door hem zeer professioneel en concreet aangepakt. We zijn nu 1,5 maand in Duitsland bezig en de resultaten zijn zeer goed”

Rene Kolmschot

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ (✅ Google review)
“Een goed, professioneel maar ook een relaxed gesprek gehad met Roy. Hij weet waar hij het over heeft en weet ook precies aan te geven hoe ik in elkaar zit. Een goed advies gekregen van Roy waar ik ook echt wat aan heb gehad. Kortom; meer dan tevreden over At First Management!”
at first management

Mogelijkheden bespreken?

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak

Contact opnemen